Кандидатстудентска кампания 2019 в СУ "Св. Кл. Охридски"

Правилник за приемане на студенти, ОКС "Бакалавър" в  СУ "Св. Кл. Охридски" 2019 г., балообразуване 
Подаване на заявления за кандидатстудентските изпити в Информационния център на Ректората, сектор „Прием на студенти“ , 
в офиси на фирми в страната - приложения N: 4  и N: 5 или онлайн на адрес: https://online.uni-sofia.bg:
18.02.2019 - 15.03.2019 г. за първа кандидатстудентска изпитна сесия
18.02.2019 - 23.05.2019 г. за втора кандидатстудентска изпитна сесия
Документи за класиране 17- 29 юни 2019
Класиране
- I етап 9 юли, II етап 16 юли, III етап 23 юли
Записване
Кандидатстудентски изпити по математика 2019/2020:
24 март,14:00 ч. - Математика I и 31 март, 9:00 ч.-  Математика II;
9 юни,14:00 ч. - Математика I и 16 юни, 9:00 ч. - Математика II

Кандидатстудентска кампания 2019 на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Прием във ФМИ  Задачи от минали кампании
Записване на новоприетите студенти във ФМИ