Курсове за докторанти

 • Полупрости алгебри на Ли и приложения
  лектор: проф. Владимир С. Герджиков
  време на провеждане: март-юни, 2018 г.
  Повече за курса 
 • Случайни процеси
  лектор: проф. Марусия Божкова
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса
 • Машинно самообучение и извличане на закономерности от данни
  лектор: проф. д-р Мария Нишева-Павлова
  време на провеждане: 15 май - 15 юни 2018 г. – петъчни дни от 13 часа в сградата на ФМИ
  Повече за курса
 • Парадигми в педагогическите изследвания по математика
  лектор: доц. д-р Таня Тонова
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса
 • Средства за оценяване в среди за електронно обучение и за създаване на тестове
  лектор: Пенчо Михнев
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса
 • Създаване на ефективни, ефикасни и ангажиращи електронни курсове (е3 курсове)
  лектор: Пенчо Михнев
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса
 • Преподаване в среда за електронно обучение - за начинаещи
  лектори: доц. д-р Елиза Стефанова, доц. д-р Николина Николова, Пенчо Михнев
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса
 • Популяризиране на научни резултати на учените в научни бази от данни на Thomson Reuters, Elsevier и ORCID
  лектор: гл.ас.д-р Валерия Симеонова
  време на провеждане: летен семестър на 2017/2018
  Повече за курса