Прием за „СДК Учител по компютърно моделиране и информационни технологии, 5. – 7. клас“ И „СДК Учител по информационни технологии, 8. – 10. клас“, 2023/2024

Катедра Информационни технологии към ФМИ, стартира записването за курсовете за придобиване на допълнителна професионална квалификация:

СДК Учител по компютърно моделиране и информационни технологии, 5. – 7. клас и 
СДК Учител по информационни технологии, 8. – 10. клас.

Двата курса са предназначени за учители, които искат да получат допълнителна квалификация в съответните теми. 

Курсовете са планирани да се проведат последователно от новата учебна година 2023-2024, като точният период на стартиране на всеки от тях, зависи от броя желаещи. 

Продължителността на всеки от курсовете е 4 месеца, като занятията се провеждат през почивните дни (съботно-неделно), както и през ученическите ваканции.

Формата на провеждането на занятията е присъствена. Предоставят се и допълнителни материали в онлайн платформа.

Завършването става след :

  • изпълнението и предаването на всички необходими задания в съответния онлайн курс;
  • разработка на дипломен проект.

Таксата за всяко от обученията е 600 лв. (Заплащането се извършва само след потвърждение за стартиране на съответния).

Документите* за кандидатстване се подават в срок най-късно до 3.09.2023 г., електронно в онлайн система:

* Необходимите документи са посочени в онлайн системата, след регистрацията в съответния курс.

За повече информация и съответния ключ за курс, моля, пишете на Зорница Якова, sdk.it @ fmi.uni-sofia.bg