Магистърски програми по специалности

За прием от летен семестър на учебната 2017/2018 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

(1) Математика:

(2) Математика и информатика:

(3) Приложна математика:

(4) Информатика

Представяне на всички магистърски програми.