Магистър, архив на кандидатстудентски кампании

Летен прием за учебната 2019/2020

Магистърски програми по специалности

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 3 февруари 2020

Списък приети студенти

Зимен прием за учебната 2019/2020

Магистърски програми по специалности

Справочник за всички магистърски програми

Представяне на всички магистърски програми

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ на 10.07.2019 г.

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 13 септември  2019

 Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г., второ класиране

Първо класиране

Записване на новоприетите студенти

Летен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Tаблица с кодовете на магистърските програми и изисквания за явяване на изпит

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 1 февруари  2019 г.

Справочник за всички магистърски програми

Правилник на СУ "Св. Климент Охридски" за прием на магистри за учебната 2018/2019 г.

Първо класиране

Зимен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 13 септември  2018

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г., второ класиране

Списък приети студенти на второ класиране

Записване на новоприетите студенти

Летен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 февруари 2018

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Записване на новоприетите студенти

Зимен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 септември 2017

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Допълнителен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.