Публична академична лекция на проф. д-р Милен Петров, 19.01.2023


 Лекторпроф. д-р  Милен Йорданов Петров

 Тема: Програмиране на мрежови, уеб и облачни софтуерни приложения и архитектури - минало, настояще и бъдеще

 Кога: 19 януари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа

 Къде: Зала 325 на ФМИ