научно-изследователска дейност

The XI PLAIS/SIGSAND EuroSymposium’2018 - Information Systems: Research, Development, Applications, Education, 20.09.2018

The EuroSymposium will be held on September 20th, 2018 in the modern building of the Conference Centre of the Faculty of Management of University of Gdansk, Poland.
Hotels of different standards are available in Gdansk and Sopot

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Марусия Божкова, 17.04.2018

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика".

Кандидатпроф. д-р Марусия Никифорова Божкова

Тема: "Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания"

Кога: 17 април 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Публична защита на дисертационен труд на Драгомир Алексов, 27.03.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Изчислителна математика".

Кандидат: Драгомир Ивов Алексов

Тема: "Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер"

Кога: 27 март 2018 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност