Академичен състав А-Я

И

Доцент, Доктор
Професор, Доктор
Доцент, Доктор на науките
Заместник-декан бакалавърски програми и СДК
Главен асистент, Доктор