Последни новини

Допълнително обучение по ИО, спец. КН, 2 курс, и двата потока, 18-19.05.2019

На 18.05.2019г. (събота) от 14:00 до 17:00 часа в зала 325 и на  19.05.2019г. (неделя) от 10:00 до 13:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по Изследване на операциите за специалност Компютърни науки, втори курс, с лектор Андрей Дренски.

Програма ЕОС

Носител на наградата "Акад. Борислав Боянов" за 2019 г. е Емилиян Рогачев

Носител на наградата от конкурса "Академик Борислав Боянов" за  2019 г. е Емилиян Рогачев, студент в 4-ти курс на спец. "Приложна математика". Наградата ще бъде връчена през месец май 2019 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Изготвяне на лятна и поправителна сесии 2018/2019, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 10.06. до 05.07.2019 г., а поправителната сесия е от 19.08. до 05.09.2019 г. Преподавателите от всички магистърски програми е необходимо да направят заявки за дати и зали за изпити за двете сесии най-късно до 29.05.2019 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg

Учебни занятия на 9.05.2019

Във връзка с провеждането на Общо събрание на ФМИ, се отменят  учебните занятия за студентите от ФМИ на 09.05.2019 г.  от 10:00 ч. до 15:00 ч..

Допълнително обучение по БД, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 08.06.2019

На 08.06.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по БД за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 326 във ФМИ с лектор гл. асФилип Петров.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ОС и СП, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 26.05.2019

На 26.05.2019г. (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ОС и СП за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Сабина Бочева.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ДАА, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 18.05.2019

На 18.05.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДАА за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 200 във ФМИ с лектор Герасим Велчев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ЧА, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 09.05.2019

На 09.05.2019г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Числен анализ за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор гл. асАна Авджиева.

Програма ЕОС

Страници