Последни новини

Kурс "Полупрости алгебри на Ли и приложения", за докторанти, март-юни 2018 г.

 Kурсът "Полупрости алгебри на Ли и приложения" ще се чете от проф. дфн  Владимир Герджиков в периода март-юни 2018 г.

Предназначен е за докторанти по теоретична физика и математика.

Записване на vgerdjikov@gmail.com или на http://iaps.institute/course/semisimple-lie-algebras/

Анотация на курса

ОКС "Бакалавър", избираеми дисциплини преподавани на английски език

Във връзка с приобщаването на чуждите студенти, които са гости на ФМИ за летен семестър на 2017/2018 г., предлагаме възможност за записване на следните курсове от редовните студенти на ФМИ.

Записването става единствено с подаване на молба до Декана на ФМИ,  в отдел Студенти при г-жа Венета Тенева, в срока на кампанията за записване на ИД.

Организационна сбирка на МП ИС и ИД "Ориентирана към услуги арх-ра", "Грид и облачни изчислeния", 28.02.2018

На 28.02.2018 г. от 18:00 в зала 222 ще се състои организационна сбирка на магистърска програма "Информационни системи" и на дисциплините Ориентирана към услуги архитектура и Грид и облачни изчислeния.

Проф. Владимир Димитров

Семинар „Математическо моделиране”, 21.02.2018

На 21.02.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Ас. Тихомир Иванов от кат. Числени методи и алгоритми, ФМИ, ще представи проблема:

Приложения на задачите за параметрична идентификация

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2017/2018 уч. г.,

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2017/2018 за ОКС "Магистър".

16 февруари – 8 март (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за летния семестър на учебната 2017/2018 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Страници