Последни новини

Проф. д-р Иван Тонов бe удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Факултетът по математика и информатика отличи свои преподаватели и студенти за постигнати високи резултати. Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Иван Тонов Почетния знак със синя лента на Софийския университет.

За повече информация

Плановият ремонт на 25 май 2017 г. във ФМИ приключи

Плановият ремонт на 25 май 2017 г. във ФМИ приключи, системите са стабилизарани и спряните до момента услуги: имейл, СУСИ, Мудъл, Уеб сайтове, разположени на сървъри в сградата на ФМИ са достъпни.

Семинар „Математическо моделиране”, 27.05.2017

На 27.05., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Георги Василев, магистър в МП „Изчислителна математика и математическо моделиране”, ще представи проблема

Числено моделиране и анализ на пороеластични среди в нестационарен режим

Спиранена достъпа до екетронните услуги, хоствани във ФМИ, на 25 май 2017

Поради планов ремонт и спирането на тока в сградата на ФМИ на 25 Май 2017 г., от 9:00 няма да бъдат достъпни услугите имейл, СУСИ, Мудъл, Уеб сайтове, разположени на сървъри в сградата на ФМИ.
Веднага след пускането и стабилизирането на тока и компютърната мрежа, всичко ще бъде отново стартирано, като в момента, в който системите са налични и работоспособни, всички ще получат имейл и ще има съобщение на сайта на ФМИ за края на ремонта.

Колоквиум на ФМИ на 1 юни 2017

На 1 юни 2017г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Проф.  Джоузеф Ларинчи от Университета на Лафбъро, Великобритания, ще изнесе лекция на тема: 

"Non-local effects: research at the interface of operator analysis, integro-differential equations and probability"

Резюме: 

Проект “Докторантски Център „Свети Климент Охридски“

На 21.04. 2017 г. стартира изпълнението на двугодишен проект с договор №BG05M2ОP0001-2.009-0013 “Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент)” на СУ, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Семинар "Динамични системи и теория на числата" на 23 май 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 23 май 2017 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с   доклада на Марина Чомакова

Върху теорията на повърхнините в евклидово пространство. Естествени уравнения. Паралелни повърхнини. 

Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар „Математическо моделиране” на 20.05.2017

На 20.05.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 на ФМИ ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Асен Атанасов от фирма Chaos Group ще представи 

Алгоритъм за ефикасно пресмятане на отразената светлина от повърхност с голям брой микрофасети.

Семинар по Оптимизация, 22 май 2017

На 22 май 2017г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Милен Иванов

Тема: Бариерни функции в теорията на субдиференциала

Поканват се всички интересуващи се.

Наградата "Академик Борислав Боянов"

Александър Сотиров

Наградата „Академик Борислав Боянов“ за 2017 г. се пръсъжда на  Александър Сотиров Биков, докторант по специалност „Алгебра и теория на числата“, с научен ръководител проф. Недялко Ненов.

Страници