Истории

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за зимен сем., 2020/2021 до 30.09.2020

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 30.09.2020 г.

Държавен изпит - първа държавна сесия на 2019/2020 уч. г. за ОКС "Бакалавър"

На 16 и 17 септември 2020 г. ще се проведе Първа държавна сесия на Държавен изпит /бакалаври/ за учебната  2019/2020 г.

Начало на изпитите: 9:00 ч.

Всеки студент е длъжен да носи студентската си книжка!

Хонорувани преподаватели, договори за зимен семестър, 2020/2021

Договорите на хоноруваните преподаватели за зимния семестър на учебна 2020/2021 г. ще се попълват в периода15 - 23 септември 2020 г. (с изключение на 22.09.2020 г.). Те ще бъдат попълвани  електронно в ст. 209. Необходими са данните от личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Учебен отдел

Страници

Subscribe to RSS - блогове