Истории

Записване на новоприетите на второ класиране магистри, зимен прием 2020/2021

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 8 октомври 2020 г. след 14 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 9, 12 и 13.10.2020 г.  във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00  и  13:00 – 16:00 ч.).

Два кандидатстудентски курса по математика с начло 24 и 25 октомври 2020

От 24 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

От 25 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

Организационна среща за новоприетите студенти в МП Мехатроника и роботика, 13.10.2020

Организационната среща за новоприетите студенти в МП Мехатроника и роботика ще се проведе на 13.10.2020 г. от 17:30 часа в зала 13А на ФзФ, сграда Б.

Страници

Subscribe to RSS - блогове