Последни новини

Допълнително обучение по ЧА, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 09.05.2019

На 09.05.2019г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Числен анализ за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор гл. асАна Авджиева.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 19.05.2019

На 19.05.2019г. (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Георги Шопов.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 15.05.2019

На 15.05.2019г. (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 на ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия на уч. 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 23.04.2019 г.  до 23.05.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

ВАЖНО!
Заявления за изпити от минали години няма да се приемат след 23.05.2019 г.

Семинар „Математическо моделиране”, 24.04.2019

На 24.04.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, доц. д-р Емилия Бажлекова и доц. д-р Иван Бажлеков от ИМИ БАН, ще представят проблема:

"Моделиране с използване на уравнения от дробен ред на образуването и разпространението на биологични повърхностно активни вещества".

Публична защита на дисертационен труд на Николай Червенов, 15.05.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“.

Кандидат: Николай Костов Червенов

Тема: “Копули в Соболеви пространства и приложения”

Кога: 15 май 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Деканът на ФМИ поздрави победителите в 15-то национално състезание по компютърни мрежи

На 13 и 14 април 2019 г. в София се проведе петнадесетото издание на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици. Близо 80 гимназисти от цялата страна се събраха във Факултета по математика и информатика на СУ и премериха сили в два кръга – теоретичен тест за всички ученици и практически казус със софтуерен симулатор във виртуална компютърна мрежа. Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката, Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет и Cisco академията към СУ-ФМИ.

Студенти от ФМИ разработват платформа за споделено паркиране

На 14 април 2019 г., от 19:00 часа в предаването "Младите иноватори" по БНТ2 бе показано как студенти от Факултета по математика и информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски" разработват платформа за споделено паркиране, която може да реши проблема с недостига на паркоместа в центъра на София.

Видео от предаването "Младите иноватори" излъчено на 14.04.2019 по БНТ2.

Страници