Последни новини

Семинар по Оптимизация, 31.05.2019

На 31 май 2019г. (петък) от 12:15 ч. в зала 311 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Матей Константинов

Тема: Изследване на модели за рекламиране

Поканват се всички интересуващи се.

Допълнително обучение по ДИС, спец. ИС, 4 к., подготовка за държавен изпит, 28.05.2019

На 28.05.2019 г. от 15  часа  в зала 500  ще се проведе допълнително обучение по ДИС за 4-ти  курс, специалност "Информационни системи" за подготовка за ДИ.

Лектор: гл. ас. В. Гочев

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Семинар „Математическо моделиране”, 22.05.2019

На 22.05.2019 г., сряда от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Владимира Суванджиева, Мария Зарчева и Христина Топалова от МП ИМММ  ще представят резултатите си по проблема: Изследване на математически модели на процеса на поправка на ДНК.

Френският институт в България предлага финансиране на ваши проекти, свързани с университетски и научни събития през 2019 година

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки. Конкурсът за набиране на кандидатури е удължен до 28 юни 2019 година. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение свързано с френско участие. Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския институт : http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Семинар по Оптимизация, 17.05.2019

На 17 май 2019г. (петък) от 12:00 ч. в зала  514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Боян Стефанов

Тема: Две детерминирани игри с нулева сума

Поканват се всички интересуващи се.

Страници