Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 10.12.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

10 декември,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ  с доклада на Йоана Петкова, студентка във ФМИ:
Дзета-функцията като ред на Дирихле. Продължение и свойства. Връзка с простите числа.

Междууниверситетско състезание по математика, 14.12.2019

На 14 декември 2019 г. в УАСГ ще се проведе Междууниверситетското състезание по математика. Желаещите могат да заявят участието си като  изпратят съобщение с трите си имена, факултетен номер и курс на bojilov@fmi.uni-sofia.bg  или на gadjev@fmi.uni-sofia.bg.

Огледало на осемдесетото издание на американското математическото състезание "Putnam", 8.12.2019

На 8 декември 2019 г. ще се проведе огледало на осемдесетото издание на американското математическото състезание "Putnam" (възможно е и неприсъствено участие).  Желаещите могат да заявят участието си като  изпратят съобщение с трите си имена, факултетен номер и курс на bojilov@fmi.uni-sofia.bg  или на

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 3.12.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

3 декември,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ 
с   доклад на  доц. д-р Николай М. Николов, ИЯИЯЕ
Полу-диференциални оператори и алгебри на локални полета

Срещи на Експертна група за програмна акредитация на професионално направление 4.6 със студенти, преподаватели и служители, 3.12.2019

Уважаеми студенти, преподаватели и служители на ФМИ,

Във връзка с посещение на Експертна група във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на  направление 4.6 Информатика и компютърни науки, ще се проведат следните срещи:

Семинар по Оптимизация, 29.11.2019

На 29 ноември 2019г. (петък) от 14:00 ч. в ауд. 500 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Надя Златева
Тема: Сюрективност в пространства на Фреше

Поканват се всички интересуващи се.

Състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“, 1.12.2019

На 1 декември 2019 г.(неделя)  от 9:30 до 15:00 в зала 306  ФМИ ще се проведе традиционното състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“. Ще бъдат раздадени големи награди!

В състезанието могат да участват всички редовни студенти от бакалавърските програми на ФМИ.

Факултетът по математика и информатика на 130 години

През настоящата 2019 година Факултетът по математика и информатика (ФМИ) навършва 130 години. Основан като Физико-математическо отделение във Висшето училище в София на 24 ноември 1889 г. и преименуван на Физико-математически факултет през 1894 г., той е един от трите факултета на Софийския университет през 1904 г.

Семинар „Топология’’, 21.11. 2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Отворени и затворени изображения. Хомеоморфизми."
Лектор: Руслан Илков Капелев.

Семинарът ще се проведе на 21 ноември 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Страници