Последни новини

Програма за тържеството във ФМИ за откриване на академична 2018/2019

Откриване на академичната 2018-2019 година

Тържественото откриване на академичната 2018-2019 година за студентите от ОКС „Бакалавър“ ще се състои на:

1 октомври 2018 г. /понеделник/
От 15:00 часа
Пред сградата на ФМИ

Приветствия към студентите и академичната общност от:

Организационни срещи на студентите от ОКС "Магистър", зимен семестър 2018/2019

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна среща
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян01.10., 17.00ч., ФМИ, каб.529
Био- и медицинска информатика проф. д-р Евгений Кръстев

Организационна среща на магистърска програма БМИ, 1.10.2018

На  1 октомври (понеделник) 2018 г. от 17.30 часа  в зала 501 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение) от магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.

Организационна среща на магистърска програма РСМТ, 1.10.2018

На 01.10.2018 г., понеделник, в зала 325 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение) от магистърската програма РСМТ на ФМИ при СУ, както следва:

VII Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2018

От 26 до 28 октомври 2018 г. в хотелски комплекс „Камелия”, Пампорово, ще се проведе Седмата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков",CompMath-2018.  Националната студентска олимпиада по компютърна математика е индивидуално състезание и в него участват студенти от бакалавърски или магистърски програми от всички университети в България. По регламент до участие в олимпиадата се допускат до 10 студенти от ВУ.

Прием ОКС "Магистър" 2018/2019, първо класиране

Първият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2018/2019 г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри.

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“, зимен прием 2018/2019

Онлайн системата за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ ще бъде отворена до 28.09.2018 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Прием за ОКС "Магистър", записване на приетите на първо класиране магистри във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Кандидатите, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Страници