Последни новини

Лекция на тема “Професионална реализация при разработка на сложни информационни системи“, 06.06.2018

На 06 юни 2018 г. от 11:00 в зала 326 на ФМИ Неда Хицова от ИнтерКонсулт България ще изнесе  лекция на тема “Професионална реализация при разработка на сложни информационни системи“Лекцията има за цел да запознае студентите с технологиите за изграждане на сложни информационни системи.

Съвместен семинар „Математическо моделиране” и „Приложна математика”, 06.06.2018

На 06.06.2018 г., сряда, от 18:15 до 21 часа в зала 514 ще се проведат семинарите  "Математическо моделиране" и "Приложна математика". Ще докладват резултатите си следните участници в семинарите:

  • Димитър Трендафилов: „Modelling of Light Transmittance in Real-time Computer Graphics”.
  • Христо Лачев и Кристина Цолева: „Графични бази от данни”.
  • Денис Тихогло: темата ще бъде обявена  по-късно.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 05.06.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 юни 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на тема

Диференциални алгебри и техни обобщения

Лектор: Николай М. Николов

Поканват се студентите и преподавателите.

Допълнително обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 4 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 11 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4 курс за подготовка за Държавен изпит

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Висша алгебра, спец. Приложна математика, 1 курс, 04.06.2018

На 4 юни 2018 г. (понеделник) от 15 часа в зала 308 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение  по Висша алгебра  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. 

Лектор: Владимира Суванджиева.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Увод в статистиката, спец. Статистика 1 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 16 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в статистиката  за студентите от специалност Статистика 1 курс. 

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Нелинейно оптимиране, спец. Приложна математика и Статистика, 3 курс, 01.06.2018

На 1 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Нелинейно оптимиране  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 3 курс. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Страници