Последни новини

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебната 2019/2020 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена до 24.09.2019г. на сайта на ФМИ.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във второ класиране.

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“, 2019/2020

Онлайн системата за кандидатстване-зимен прием 2019/2020 уч. г. за магистърските програми във ФМИ ще бъде отворена до 27.09.2019 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Резултати от държавен изпит проведен на 10 и 11-ти септември 2019 г.

Здравейте, колеги.

Работите от държавния изпит за ОКС бакалавър, който се проведе на 10 и 11-ти септември 2019 г., вече са оценени. Резултатите са публикувани в системата Moodle. Всеки от явилите се на изпита студенти може да види оценката си в своя профил:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=5604

Договори на хоноруваните преподаватели за зимен семестър 2019/2020, 12-20.09.2019

В периода от 12 септември до 20 септември 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09.2019

На 13.09.2019 г., петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади:

Изготвяне на дипломите на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" завършили през уч. 2018/2019г.

Студентите  придобили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" през уч. 2018/2019г., желаещи да получат дипломите си на предстоящото тържествено връчване, е необходимо да донесат: 

  1. Снимка (формат за документ-паспортна снимка); 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 01.10.2019 г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб. 221.

Отдел "Студенти" на ФМИ

Записване за зимен семестър на 2019/2020 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", 02.09.-26.09.2019, молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "Бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от 2018/2019 учебна година, ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "Магистър" ( завършили 1 курс) ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в  отдел "Студенти", каб. 221.

Страници